Integritetspolicy

Vilka är vi?

Det är företaget Malmö TeknikKompani AB (559159-5938) som äger och driver denna webbshop (www.mobilfodral.nu).

Policy

Vad är personuppgifter och vad är behandling av personuppgifter?
Personuppgifter är all information som direkt, eller indirekt tillsammans med andra uppgifter, kan kopplas till en levande fysisk person. Det innebär att vitt skilda uppgifter som t.ex. namn och kontaktuppgifter, IP-adresser, tävlingsbidrag, gjorda val och beteenden utgör personuppgifter.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej, såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring.

1. Vilka personuppgifter samlas in och när raderas de?
När du besöker/använder våra Digitala Kanaler eller dess tjänster eller kommunicerar med oss i våra Digitala Kanaler kan vi komma att samla in uppgifter om dig som t.ex. namn, adress, postadress, e-postadress, telefonnummer, identifikationsuppgifter, information om din användning av våra tjänster och produkter och transaktionshistorik. I förekommande fall kan även personnummer och kortuppgifter behandlas. Vidare kan vi komma att samla in teknisk data om de enheter du använder för att få tillgång till våra Digitala Kanaler, däribland IP-adress, unikt enhets-ID, typ av webbläsare och cookieinformation. Insamlingen som beskrivs häri sker exempelvis genom att du anger dina personuppgifter i olika formulär på våra Digitala Kanaler.

När du tar kontakt med oss via kundservicefunktioner i våra Digitala Kanaler, till exempel i samband med att du gör en reklamation, kommer dina kontaktuppgifter samt ärendeinformation att behandlas av oss.

Vi har placerat s.k. ”cookies” i vår Digitala Kanaler. Genom dessa cookies samlas uppgifter om hur du använder den Digitala Kanalen in.

Personuppgifterna kommer att behandlas av oss endast så länge som det behövs för att uppfylla ändamålen med behandlingen eller för att fullgöra våra rättsliga skyldigheter.

2. Hur samlar vi in informationen?
För att kunna leverera en bra och modern tjänst sparar vi cookies (små textfiler) på din dator. Dessa gör att vi kan komma ihåg vilka inställningar du gjort och känna av att du är inloggad. Vi samlar även in basala personuppgifter i samband med köp.

3. Hur behandlar vi personuppgifter?

Vi sparar dina uppgifter i vår kunddatabas, De uppgifter vi sparar är namn, postadress, telefonnummer och e-postadress om vi behöver komma i kontakt med dig samt för att kunna fullfölja leverans av din order.

4. För vilka ändamål behandlas personuppgifter?
För att vi ska kunna tillhandahålla de produkter och tjänster du beställt och administrera vårt avtal med dig;
För att vi ska kunna kommunicera med dig vid kontakt via kundservice, email formulär.
För marknadsföringsändamål, däribland för marknadsföring via post, email och sms/mms (som du kan välja bort via en länk i varje utskick som görs via email eller sms/mms);
För att analysera och gruppera besökarna efter urval, prioritering och preferenser, vilket innebär att en så kallad profilering sker, i syfte att kunna tillhandahålla dig relevant och anpassad information, rekommendationer, annonser och erbjudanden.
För att behandla din betalning eller förhindra eller upptäcka bedrägerier;
För att ta fram statistik över användningen av våra Digitala Kanaler och dess tjänster; och
För att underhålla, utveckla, testa och förbättra våra Digitala Kanaler och de tekniska plattformar som de tillhandahålls på.

Vanligen lämnar vi vidare dina uppgifter i form av namn, adress och sms och/eller e-post till våra fraktpartners Posten/Schenker/DHL vars enda syfte är för att kunna fullfölja leveransen till dig.

Vi lämnar aldrig dina uppgifter vidare till någon som inte kan anses som part.

Har du några frågor kring vår integritetspolicyn kan du mejla info@malmoteknik.se

www.mobilfodral.nu ägs av Malmö TeknikKompani AB (559159-5938)